O NÁS

 

Činnosť asociácie

 

Cieľom asociácie SGSA je organizácia, realizácia a zabezpečenie kurzov, vzdelávacích aktivít, výcvikových akcií pre organizácie alebo
jednotlivcov, športových a súťažných aktivít a spoločenských či kultúrnych podujatí v spolupráci s medzinárodne uznávanými inštruktormi v oblasti :

 

obrannej streľby v rôznych stupňoch obtiažnosti (ktorá simuluje použitie zbrane v krízových situáciách),
bojových umení (Aikido, Karate, Ju Jiutsu, Kick-Box),
sebaobrany (súbor techník v krízových situáciách, napr. chmaty, chvaty,),
outdoorových aktivít (prežitie v sťažených podmienkach),
športovej a služobnej kynológie.
extrémnych športov.
športovej streľby

 

Ďalej je cieľom uspokojiť špeciálne záujmy na vysokej úrovni a zabezpečiť odbornú prípravu na dosahovanie špičkových výkonov. Záujemcov chceme viesť k bezpečnému a zodpovednému zaobchádzaniu so strelnými zbraňami, ako aj k zvyšovaniu ich telesnej a duševnej zdatnosti.

Združenie Scutum-GSA spolupracuje s viacerými strelnicami. V potrebnom rozsahu dôsledne dodržiavame všetky právne predpisy, opatrenia a  rozhodnutia kompetentných štátnych orgánov.

Copyright 2012 by Scutum-GSA. Designed by Martin Bojnanský.