SEBAOBRANA

 

Prihláška

 

Je to súbor techník pre správanie sa v priamom fyzickom ohrození. Aby ste sa však mohli úspešne brániť útočníkovej fyzickej sile, musíte sami určitou silou oplývať.
Sebaobrana je ako každá iná činnosť, ktorá nebola daná človeku od prírody - naučená a preto sa musí pravidelne precvičovať. V sebaobrane platí - čo nemáte naučené, nemôžete použiť a preto si myslieť, že sa ubránime v každej situácii iba úderom, iba kopom, iba hodom alebo pákou je veľmi mylné. Preto je dôležité poznať tento repertoár techník a vhodným spôsobom ich skombinovať. Sebaobrana je nedeliteľnou súčasťou skutočného boja. V skutočnej bojovej situácii nie je útočník ani obranca obmedzený pravidlami ani morálnymi zábranami. Útočník sa rozhoduje na základe čisto sebeckom a určuje za akých podmienok sa povedie boj výhodný pre neho. Sebaobranné prvky majú byť také, aby sa s nimi ubránili malí a slabí a nie veľkí a silní. Z tohto dôvodu vznikali sebaobranné systémy a ďalej vznikajú s ohľadom na dobu a potreby spoločnosti. Sebaobrana musí vojsť do podvedomia človeka, aby ju vykonával inštinktívne, bez premýšľania, s možnosťou kombinovať, tak ako pláva, jazdí na bicykli, korčuľuje atď. Najvyššou formou riešenia sebaobrany je situácia, kedy ku stretu s útočníkom vôbec nedôjde.

 

Cieľom našich kurzov je sprostredkovať Vám možnosti sebaobrany s prvkami bojových umení a ich precvičovanie. Na naše techniky sa môžete prísť pozrieť pri niektorom z našich pravidelných zdokonaľovacích cvičení. Jeho termín je možné zistiť, keď nás kontaktujete na našom tel. čísle alebo mailovej adrese. Ste srdečne vítaní !

Copyright 2012 by Scutum-GSA. Designed by Martin Bojnanský.